Een oude man en zijn zoon leefden op een kleine boerderij. Ze bezaten slechts één paard waarmee ze elke dag op het veld werkten. Op een keer liep het paard weg. De dorpelingen kwamen bij de oude man en zeiden: ‘Wat een pech!’  Die antwoordde rustig: ‘Tja, wie zal het zeggen?’ Het paard kwam na enige tijd terug, samen met een kudde wilde paarden. De dorpelingen kwamen weer langs en zeiden: ‘Wat een geluk!’  De oude man zie: ‘Wie zal het zeggen?’ In de dagen daarna hield de zoon zich bezig met het africhten van de nieuwe paarden, waarbij hij zijn been brak. De dorpelingen zeiden: ‘Wat een pech alweer!’ De oude man antwoordde opnieuw: ‘Wie zal het zeggen?’ Toen er oorlog uitbrak werden alle jonge mannen uit het dorp opgeroepen. De zoon echter niet. Tja, wie zal nog zeggen of dat pech of geluk is? (zinnigeverhalen.nl)

Afgelopen zaterdag kon de meditatie dag ‘Bezield het jaar in’ niet doorgaan. Het was te gevaarlijk op de weg wegens ijzel. Erg spijtig voor de 17 mensen die erbij betrokken waren waaronder ik. We wilden aandacht geven aan waardevolle ervaringen uit 2016, loslaten wat niet meer van waarde is en via visualisaties ons richten op een waardevol 2017. Juist de timing van die zaterdag, aan het einde van de kerstvakantie, was zo mooi voor deze aanpak.

Pech? Wie zal het zeggen. Ik houd me vast aan het verhaal van de oude man en zijn zoon.

De meditatiedag is nu gepland op 4 maart.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.