Liefde onder de waterlijn

open-hartDe band die je hebt met het bedrijf waar je werkt, is te vergelijken met de band tussen moeder en kind. Er is sprake van afhankelijkheid en dat voelt kwetsbaar, zeker wanneer zich tegenslag voordoet. Hoe ga je om met gevoelens onder de waterlijn?

Stel je bent manager en één van je mensen raakt burn-out.

  1. Je kunt bellen met de vraag of er al een plan is om terug te keren, omdat hij of zij onmisbaar is en snel weer aan het werk moet.
  2. Je kunt hem of haar de tijd gunnen voor herstel en afstemmen hoeveel contact nodig is om een lijntje naar het werk te houden. Je laat merken dat je niet loslaat en dat je bereid bent te helpen.

Of stel dat één van je naaste collega’s te horen heeft gekregen dat ze kanker heeft.

  1. Je ontloopt haar en vraagt als het echt niet anders kan: ‘Hoe gaat het met je’, maar je luistert amper naar haar antwoord omdat je weer aan het werk wilt en niet weet hoe met haar antwoord om te gaan.
  2. Je neemt extra tijd voor haar zodra je merkt dat het haar past en het jou uitkomt, om te horen wat er speelt en te erkennen wat ze voelt.

Of stel je collega heeft te horen gekregen dat zij overcompleet is.

  1. Je stuurt haar linkjes voor vacatures van passend werk.
  2. Je merkt dat je geschrokken bent. Je neemt de rust om dit te erkennen. Vervolgens spreek je haar aan tijdens de pauze en vraag je hoe het voor haar is.

Als je op het werk goed om wilt gaan met gevoelens die liggen onder de waterlijn vergt dat een subtiele benadering waarbij je afstemt op je collega. Daarbij stem je af op gevoelens van kwetsbaarheid, onzekerheid en afhankelijkheid (het kind zoals dat in elk mens zit). En tegelijkertijd  vertrouw je het vermogen van je collega om met de situatie om te gaan, te herstellen of sturing te geven aan het leven (de volwassene in ieder van ons). Je vraagt hoe je kunt helpen, praktisch of met een luisterend oor.

Het vergt moed om een echt luisterend gesprek aan te gaan. Als het lukt en je durft de emoties van je collega te laten zijn, dan ervaar je het gesprek als een gedeelde plek van troost. Door stabiel aanwezig te zijn zonder je te laten meeslepen, geef je je collega de ruimte om kwetsbaar te zijn en zich over te geven aan iets dat ruimer is dan de vaak vernauwende emotie van het moment. Het vergt van jou dat je je realiseert dat emoties die bij afhankelijkheid en kwetsbaarheid horen, zoals onzekerheid, somberheid en verdriet, bij het menselijk bestaan horen. Je erkent dat hij, behalve een volwassene, ook een kind in zich heeft dat gekwetst is of kan worden, net als jij.

Bij troostend luisteren stroomt er energie vanuit een grotere ruimte naar iets dat vast zit, naar een emotie in de ‘getrooste’. Als de ‘getrooste’ zich opent en overgeeft aan die ruimte, komt de emotie los en stroomt. Er ontstaat een uitwisseling in nabijheid die koesterend voelt voor zowel de gever als de ontvanger. Daarmee valt het verschil tussen geven en ontvangen tegen elkaar weg. De trooster voelt zich voldaan omdat hij het vertrouwen voelt van de ‘getrooste’. De ‘getrooste’ voelt zich opgelucht omdat de emotie er mag zijn, erkenning vindt en mag stromen.

Mededogen is het liefdevol aanwezig zijn in een geestelijke ruimte met wat er vast zit.

Tip: ‘Troost’, een boek van Riekje Boswijk

Herkenbaar?

 

1 Comment
  1. Mooi geschreven, Annemieke. Ik denk dat dit heel herkenbaar is en dilemma’s uit de weg helpt, wanneer iemand niet goed weet hoe om te gaan met dergelijke situaties en emoties.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.