Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Om mijn diensten, zoals coaching, online programma’s en nieuwsbrieven aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Het is mijn verantwoordelijkheid om veilig met je persoonsgegevens om te gaan volgens de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens niet te delen, dan kan ik mijn diensten helaas niet aan je leveren.

Nieuwsbrief

Ik bied nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van mijn blogs en artikelen op het gebied van stress en bevlogenheid en mijn aanbod. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een extra bevestiging verifieert.

In mijn nieuwsbrief vind je onderaan een afmeldmogelijkheid en een mogelijkheid om in te zien welke gegevens ik van je bewaar. Voor je nieuwsbriefopgave vraag ik om je voor- en achternaam en e-mailadres.

Geen cookies

Op mijn website maak ik geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om voor mijn website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Digitale opslag bij coachtrajecten

Gegevens die ik van jou, als coachee, op mijn computer opsla, staan op mijn laptop, op een externe harde schijf en in Acronis in de cloud. Acronis is een Europees bedrijf dat zich aan de Europese regelgeving voor privacy houdt. De gegevens staan daar versleuteld. Ik zal je gegevens nooit buiten de Europese Unie laten verwerken zonder jouw toestemming. Ik bewaar ze daar minimaal zeven jaar.

Als je akkoord gaat met de offerte en/of coachovereenkomst geef je daarmee toestemming dat ik je persoonlijke gegevens op deze wijze opsla omdat dit relevant is voor het bereiken van de (leer-)doelen.

Concreet gaat het om je naam, adres, bedrijfsfunctie, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, leerdoelen en de afgesproken werkwijze. Dit sla ik op in de Coachovereenkomst en offerte.

Als het relevant is, sla ik ook de volgende gegevens op: scores van CSR vragenlijsten, aanvullende vragenlijsten, een rapport gebaseerd op deze vragenlijsten en een rapport van het motivatieprofiel. Het gaat hierbij voor een deel om gezondheidsgegevens. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. In de coachovereenkomst vraag ik je hier toestemming voor om deze op te slaan als dat relevant is voor het doel van de coaching.

Papieren gegevens voor coachtrajecten

Mijn persoonlijke aantekeningen van onze gesprekken bewaar ik op papier in een afgesloten archiefkast tot zeven jaar na ons laatste coach gesprek zoals door mijn beroepsvereniging de NOBCO verplicht is gesteld. Deze aantekeningen deel ik met niemand tenzij ik langdurig ziek word of overlijd. Dan wordt dit archief overgenomen door Yvonne Toeset van EQ Libre zoals ik met haar heb afgesproken.

Online Logboek

Ik maak bij sommige coach trajecten gebruik van en online logboek om met jou als coachee te communiceren. De gegevens van het logboek staan in een beveiligde omgeving. Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met CSR Centrum dat dit logboek beheert.

Online Programma’s

Voor deelname aan online programma’s vraag ik je naam en e-mailadres. Je kunt voor de factuur je adres en bedrijfsnaam opgeven als je wilt.

De factuur over je bestelling met bijbehorende persoonsgegevens wordt voor de duur van zeven jaar bewaard bij mijn account bij WeFact, conform de eis van de belastingdienst.

E-mail

Realiseer je dat de e-mail niet een veilige omgeving is om informatie te delen. Maak voor persoonlijke informatie gebruik van het online logboek. Of deel het in de gesprekken die we voeren of via de telefoon, skype of facetime.

Als je je opgegeven hebt voor mijn nieuwsbrief kun je via een link onderaan de nieuwsbrief altijd je gegevens inzien en wijzigen.

Als mijn coachee mag je je gegevens altijd opvragen voor zover ik die niet al met je heb gedeeld. Mijn persoonlijke aantekeningen van onze gesprekken op papier zal ik met je delen als je daarom vraagt voor zover het niet informatie betreft waar anderen bij betrokken zijn.

Als mijn coachee, afnemer van online programma’s of nieuwsbrieflezer mag je mij vragen om een kopie van je gegevens. Ik kan je deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen.

Over het recht om vergeten te worden

Je kunt je altijd uitschrijven voor mijn nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. Je gegevens blijven dan nog wel in mijn mailinglist bestaan.

Als je gebruik wilt maken van je recht om vergeten te worden, stuur mij daarover dan een bericht, dan zorg ik dat ik je gegevens handmatig verwijder.

Je recht wordt beperkt door mijn plicht om gegevens van coachtrajecten te bewaren volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging de NOBCO.

Derden waar ik mee werk

Ik maak gebruik van WeFact voor mijn facturen, verkoop van online programma’s en mailinglist.

Het delen van je gegevens met derden

Ik zal je gegevens nooit doorgeven aan derden of doorverkopen aan derden die daarmee iets aan jou zouden willen verkopen of deze gegevens willen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Je overige rechten

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat ik jou gegevens onrechtmatig verwerk;

Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen gegevens meer van jou verwerken. Je kunt me dit laten weten per mail.

Bij andere vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wijziging van de privacy policy

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Als ik de privacyverklaring in belangrijke mate verander zal ik mijn nieuwsbrieflezers daarvan op de hoogte stellen.

Als je niet geregistreerd staat als nieuwsbrieflezer raad ik je aan op mijn website deze verklaring regelmatig te raadplegen.