MotivatieKompas voor Professionals

Vraag je je wel eens af hoe je het volhoudt tot je pensioen? Neem nu  de tijd om je MotivatieKompas® op te stellen. Dit helpt je om je werk zo aan te passen of te kiezen dat het je werkelijk voldoening geeft. Iedereen heeft intrinsieke motivatie nodig om werk te maken van de transitie in onze maatschappij. Laat een crisis of de crises je motiveren om vanuit je natuurlijke motivatie en morele ambitie bij te dragen. Als je je morele ambitie inzet vanuit je MotivatieKompas, dan loop je er niet op leeg, maar geeft je werk je voldoening.

Logo's cursussen 18

Morele ambitie alleen is niet voldoende, je moet ook weten hoe je deze effectief inzet. Dit bleek wel bij de coachee die vastliep in haar werk en bij me kwam. Ze is bevlogen om in haar organisatie bij te dragen aan duurzaamheid. Om impact te maken lijkt een rol als leidinggevende de enige optie, maar dit beeld geeft haar weinig energie. Wat is belangrijker: morele ambitie of werkplezier en geluk? Na een hersteltraject maakt ze een MotivatieKompas®. In bijna al haar verhalen heeft ze de rol van realisator van projecten. Haar drijfveren blijken ‘Sleutelfiguur’ en ‘Mogelijkheden ontdekken en realiseren’. Het kost haar even moeite om haar oude toekomstbeeld los te laten en haar ambitie anders te richten. Maar nu is ze blij dat haar een leidinggevende rol bespaard is gebleven. Ze focust zich nu op projecten die ze kan trekken, droomt groots en realiseert grote impact.

Motivatie is de kern van succes in werk

Motivatie is een belangrijk goed; wanneer  je als professional voor iets gemotiveerd bent, wil je je er graag voor blijven inzetten. Doe je werk, dat je van nature met plezier doet, dan behaal je makkelijk goede resultaten.

Mijn vader had van jongs af aan veel interesse in rechten. Hij is 40 jaar lang een succesvol advocaat geweest. Hij zei vaak dat hij zoveel plezier in zijn werk had. Hij genoot er zichtbaar van. Dat hij er toevallig ook nog goed mee kon verdienen was mooi meegenomen.

Succesvolle mensen zullen je vertellen dat ze steeds met plezier doen wat ze doen, zodat ze er steeds beter in worden. Dus meer resultaat en meer plezier in het werk, kun je alleen bereiken als je je natuurlijke motivatie en aanleg inzet, als je je eigen verlangen volgt, als je leeft vanuit je hart.

Sommige mensen weten van jongs af aan wat ze later willen.  Velen hebben geen idee. Ze hebben geen goed beeld van wat hen werkelijk energie geeft.

Gelukkig is het mogelijk om individuele motivatie te analyseren. Het resultaat van de analyse is een MotivatieKompas®. Je ontvangt een profiel wat een  blauwdruk is van je natuurlijke begaafdheid. Met dit MotivatieKompas® in de hand kun je het werk afstemmen op dat wat  je werkelijk voldoening geeft. Dé manier om te floreren in je werk!

De analyse bestaat uit een aantal persoonlijke (video-)gesprekken. Je krijgt de kans om activiteiten te beschrijven waarin je werkelijk voldoening en plezier had. Je ervaringen uit het verleden vormen een goede voorspeller voor de toekomst.

Omdat je tijdens het vertellen van je verhalen goed contact maakt met de gevoelens die bij deze ervaringen horen, stel je je er onbewust op in om meer van deze ervaringen te creëren: Wat je aandacht geeft groeit.

Deze narratieve methode werkt grondiger dan een test. Het MotivatieKompas® gaat meer in op de aspecten plezier en voldoening dan een talenten- of competentieanalyse.

Het MotivatieKompas® helpt je op de volgende momenten:

 • Als je moet of wil solliciteren naar een passender baan binnen of buiten je organisatie.
 • Als Loopbaan CheckUp.
 • Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.
 • Bij een functioneringsgesprek: Hoe kan je gemotiveerd raken voor je werk, zodat de productie of kwaliteit van je werk toeneemt.
 • Als je een nieuwe taak, project of verantwoordelijkheid toegewezen krijgt.
 • Als je een promotie of andere functie overweegt.
 • Als je het plezier in het werk kwijt bent; om zicht te krijgen op wat je mist.
 • Als de afdeling waar je werkt wordt gereorganiseerd en er een nieuwe rolverdeling komt, zodat je weet welke rol jou past.
 • Als je werk je uitput en je wilt zoeken naar werk dat je energie geeft.

Basissimablauw

 Het Motivatiepatroon:

 • is iets wat het hele leven blijft gelden.
 • is onweerstaanbaar in die zin dat iemand de neiging zal blijven houden om vanuit zijn natuurlijke motivatie zijn werk in te vullen.
 • is onverzadigbaar, wat betekent dat iemand steeds weer volgens zijn motivatiepatroon voldoening zal proberen te vinden in het leven.
 • maakt iemands gedrag begrijpelijk.
 • geeft een kader en richting waarbinnen iemand zich in de diepte kan ontwikkelen.

Een MotivatieKompas® omvat:

 • 4-6 uur huiswerk voorafgaand aan het eerste gesprek.
 • Twee (video-)gesprekken van anderhalf uur.
 • Een op de persoon opgesteld profiel dat het hele leven geldig is: Het MotivatieKompas.
 • Als extra:  De Talentscan.
 • Tips hoe het profiel toe te passen in je loopbaan zodat je werkelijk gaat floreren.

Een pinguïn heeft het niet naar zijn zin in de woestijn. Een appelboom zal geen peren geven. Zo kun je van een mens niet verwachten dat hij floreert op een plek die niet past bij zijn aard. 

MotivatieKompas® + loopbaantraject

In dit traject ga je nog verder. Ik begeleid je in vier extra gesprekken om een concrete volgende loopbaanstap te zetten binnen of buiten de organisatie. Met mijn hulp ga je hinderlijke overtuigingen, belemmerende patronen en stress oplossen. Indien nodig help je in het voorbereiden van oriënterende gesprekken en train ik je in het voeren van sollicitatiegesprekken.

Wil je een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Bel me 0652441314 of stuur een mailtje: annemieke@rozemondcoaching.nl.

Reacties van coachees

Een coachee van ProRail: ‘Ik was aangenaam verrast door mezelf. Door het onderzoek heb ik een oud beeld van mezelf kunnen loslaten en meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben meer tevreden met mezelf. Ik durf nu makkelijker in te spelen op moeilijkheden, want ik weet nu dat moeilijkheden me motiveren. Ik vond de motivatieanalyse heel mooi en heel praktisch. Ook al zou ik nog twijfels krijgen, mijn motivatieprofiel geeft me houvast.’

Jolanda (Nederlandse Spoorwegen): ‘Bij Annemieke mijn motivatieprofiel in kaart gebracht. Wat is dat een cadeautje voor en over mezelf. Fijn om positieve aandacht en (herniewd) inzicht in mezelf te verkrijgen op deze manier. Mooi kompas om voor mezelf om zoveel mogelijk mijn eigen koers te blijven varen.’

Blog

Uitgebreid voorbeeld van een cliënt.

Hoe mijn dochter de verkeerde studie koos. 

Mijn versnipperde leven.

Leven vanuit natuurlijk motivatie. Een voorbeeld. 

Boeken

 • ‘De kracht van motivatie’ van Anton Philips en Annemiek van Kessels.
 • ‘Genieten van je werk, hoezo?’ van Arthur F. Miller Jr.

Ik werk samen binnen een netwerk van coaches bij Motivation Leaders. Samenwerkingspartners zijn:

Motivation Leaders.

Anke Meerding van Het Kantoor van Nu, Gouda

Anton Philips van Stichting Emergo, Weesp