Motivatieanalyse voor Professionals

Net zoals je van een appelboom geen kastanjes kan verwachten, kun je van een mens niet verwachten dat hij kan functioneren op plekken die niet passen bij zijn aard.

Logo's cursussen 18

Een coachee van ProRail

‘Ik was aangenaam verrast door mezelf. Door het onderzoek heb ik een oud beeld van mezelf kunnen loslaten en meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben meer tevreden met mezelf. Ik durf nu makkelijker in te spelen op moeilijkheden, want ik weet nu dat moeilijkheden me motiveren. Ik vond de motivatieanalyse heel mooi en heel praktisch. Ook al zou ik nog twijfels krijgen, mijn motivatieprofiel geeft me houvast.’

Motivatie is de kern van succes in werk

Motivatie is een belangrijk goed; wanneer  je als professional voor iets gemotiveerd bent, wil je je er graag voor inzetten.  Doe je werk, dat je van nature met plezier doet, dan behaal je makkelijk goede resultaten.

Ieder werkelijk succesvol persoon die je hierover spreekt zal aangeven dat hij zich als vanzelfsprekend gemotiveerd voelde om steeds dat te doen wat hij deed, zodat hij er steeds beter in geworden is. Oftewel: meer resultaat en meer plezier in het werk, kun je alleen bereiken als je je natuurlijke motivatie en aanleg inzet.

Sommige mensen weten van jongs af aan wat ze willen in hun werk.  Veel vaker komt het voor dat mensen nauwelijks idee hebben welk werk bij hen past. Ze hebben geen goed beeld van wat hen werkelijk motiveert.

Gelukkig is het mogelijk om individuele motivatie systematisch te analyseren. Het resultaat van de analyse is een MotivatieKompas®. Je ontvangt een rapport met dit profiel wat een soort blauwdruk is van je natuurlijke begaafdheid. Met dit MotivatieKompas® in de hand kun je het werk afstemmen op dat wat  je werkelijk voldoening geeft. Dé manier om te floreren in je werk!

De analyse bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken. Je krijgt de kans om situaties uit je verleden te beschrijven waarin je werkelijk voldoening en plezier had in wat je deed. Je ervaringen uit het verleden vormen een goede voorspeller voor de toekomst.

Omdat je tijdens het vertellen van je verhalen goed contact maakt met de gevoelens die bij deze ervaringen horen, kun je bewust nagaan welke mogelijkheden je hebt om  in de toekomst dergelijke gevoelens opnieuw te ervaren. Deze benadering werkt grondiger dan een test. Een MotivatieAnalyse® gaat meer in op de aspecten plezier en voldoening dan een talenten- of competentieanalyse.

Het MotivatieKompas® helpt je op de volgende momenten:

 • Als Loopbaan CheckUp.
 • Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Bij een functioneringsgesprek: Hoe kan je gemotiveerd raken voor je werk, zodat de productie of kwaliteit van je werk toeneemt.
 • Als je een nieuwe taak, project of verantwoordelijkheid toegewezen krijgt. Als je een promotie of andere functie overweegt.
 • Als je het plezier in het werk kwijt bent; om zicht te krijgen op wat je mist.
 • Als de afdeling waar je werkt wordt gereorganiseerd en er een nieuwe rolverdeling komt, zodat je weet op welke plek jij zou passen.
 • Als je wil solliciteren naar een nieuwe baan binnen of buiten het bedrijf.
 • Bij keuzes in je vrijetijdsbesteding.

Er zijn twee belangrijke doelen om een MotivatieKompas® te (laten) maken:

 1. Wanneer een organisatie  optimaal en duurzaam productief gebruik wil maken van menselijke mogelijkheden;
 2. Wanneer jij als persoon  maximale voldoening en plezier voor  jezelf wilt ontwikkelen.

Basissimablauw

 Het Motivatiepatroon:

 • is iets wat het hele leven blijft gelden.
 • is onweerstaanbaar in die zin dat iemand de neiging zal blijven houden om vanuit zijn natuurlijke motivatie zijn werk in te vullen.
 • is onverzadigbaar, wat betekent dat iemand steeds weer volgens zijn motivatiepatroon voldoening zal proberen te vinden in het leven.
 • maakt iemands gedrag begrijpelijk.
 • geeft een kader en richting waarbinnen iemand zich in de diepte kan ontwikkelen.

Een MotivatieAnalyse® omvat:

 • Drie gesprekken van plusminus twee uur.
 • 4-6 uur huiswerk voorafgaand aan het eerste gesprek.
 • Het toepassen  van een beproefde systematische analyse.
 • Een op de persoon geschreven rapport met een gedetailleerd profiel dat het hele leven geldig is: Het MotivatieKompas.
 • Algemene aanbevelingen hoe het profiel toe te passen in werk zodat je werk passender wordt gemaakt en je werkelijk gaat floreren.

MotivatieAnalyse® + loopbaantraject

In dit traject ga je nog verder. Ik begeleid je in vier extra gesprekken om een concrete volgende loopbaanstap te kunnen zetten binnen of buiten de organisatie. Hinderlijke overtuigingen, belemmerende patronen en stress die je voelt voor een situatie help ik je oplossen.

Wil je een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Bel me 0652441314 of stuur een mailtje: annemieke@rozemondcoaching.nl.

Blog

Uitgebreid voorbeeld van een cliënt.

Hoe mijn dochter de verkeerde studie koos. 

Mijn versnipperde leven.

Leven vanuit natuurlijk motivatie. Een voorbeeld. 

Boeken

 • ‘De kracht van motivatie’ van Anton Philips en Annemiek van Kessels.
 • ‘Genieten van je werk, hoezo?’ van Arthur F. Miller Jr.

Ik werk samen binnen een netwerk van coaches.

Samenwerkingspartners zijn:

Anke Meerding van Het Kantoor van Nu, Gouda

Targetfocus, Nijmegen

Anton Philips van Stichting Emergo, Weesp

MOtAM Coaching: Motivation Through Ambition.