Coaching van Hoog Opgeleide Professionals

Ik coach nerds om stress te keren en helder te denken.

coaching

Level 1: Van chronische stress naar innerlijke rust

 • Je raakt snel ongeduldig of gefrustreerd in je werk.
 • Je voelt je onzeker en wilt meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • Je ervaart breinmist en je wilt weer overzicht en grip op je werk.
 • Je merkt dat je niet meer zoveel gedaan krijgt, terwijl je steeds meer uren maakt.
 • Je wordt geleefd.
 • Leer chronische stress te keren en wordt weer effectief.

Level 2: Vanuit rust naar ‘Op je Plek’

 • Je voelt je niet gewaardeerd in je werk.
 • Je twijfelt of je wel op de juiste plek zit.
 • Je team of collega’s zijn niet fijn om mee te werken.
 • De manier van werken in jouw organisatie gaat tegen je integriteit in.
 • Via het Motivatiekompas krijg je inzicht waar jouw plek is waar je floreert.

Level 3: Vanuit ‘Op je Plek’ naar Helikopterview

 • Je bent moe van de stroperige manier van werken in je organisatie.
 • Je wilt graag meer invloed op anderen in je werk.
 • Het gaat okay, maar je weet dat je meer in je mars hebt.
 • Je wilt nog meer plezier en voldoening in je werk.
 • Het wringt dat er zaken niet lopen in het werk zoals wel zou kunnen.

High Level: Je werk als spel.

 • Stem af op je persoonlijke genialiteit.
 • Stop met hard werken en word een meester van je tijd.
 • Gebruik je natuurlijke intelligentie voor creativiteit.
 • Creëer tijd en laat zo werkdruk los.
 • Leef vanuit je integriteit.
 • Draag bij aan duurzaaamheid en duurzaam werken.

Het is fijn als je een positieve invloed krijgt op je werkomgeving. Het geeft voldoening als je je organisatie in een opwaartse spiraal helpt brengen van samenwerking naar beter resultaat.

Wil je een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Bel me 0652441314 of stuur een mailtje: annemieke@rozemondcoaching.nl.

De locaties waar ik werk: Het Coachhuis in Hilversum en in Utrecht (Catharijnesingel, vlakbij Utrecht CS). Of via videocoaching.

Wil je mijn aanpak weten?

We maken kennis met elkaar tijdens een eerste gesprek van een uur en bepalen aan welke doelen je wilt werken met coaching. Eventueel betrekken we je leidinggevende in een tweede intakegesprek bij het vaststellen van de leerdoelen.

Je ontvangt een coachovereenkomst met de afgesproken leerdoelen. Deze is vertrouwelijk en persoonlijk aan jou gericht. Je leidinggevende ontvangt een offerte voor het coachingstraject.

Na goedkeuring van de offerte voeren we bijvoorbeeld tien gesprekken van anderhalf à twee uur eens per twee of drie weken. De frequentie van de sessies en het aantal hangen samen met de leerdoelen. Je kunt kiezen voor videocoaching naast e-coaching via een beveiligd logboek. Je krijgt opdrachten mee om aan jezelf te werken. Als aanvulling op de sessies kun je gebruik maken van meditatieprogramma’s die ik heb opgesteld en ingesproken.

Na het vijfde gesprek en na het laatste gesprek schrijf je een leerverslag en bespreek je dit met je coach en, indien gewenst, je leidinggevende.

Ik werk graag met nerds. Ook als je een gevoelige aard hebt, misschien zelfs hoogbegaafd of HSP bent, en je wilt graag je bijdrage leveren in de organisatie waar je werkt op een integere manier, dan zit je bij mij op de juiste plek.

Videocoaching is mogelijk

Ook zonder live contact is coaching op hoog niveau mogelijk. Videocoaching werkt geweldig. Het valt mij en de coachees die ik begeleid erg mee. Je bent er in tien minuten aan gewend. Het voordeel is dat je geen reistijd hebt, dat je je poes op schoot kan nemen tijdens het coachen (nee, ik heb geen poes), dat je gefocust bent op het gesprek en dat je vaak minder tijd nodig hebt.

Er zijn ook nadelen. Je huisgenoten kunnen zomaar binnenvallen en je storen. Je zit wéér op een scherm te turen. Je wordt er eerder moe van.

Daar is iets aan te doen.

Ik werk veel met meditatieve oefeningen met muziek. Daar begin ik mee. Of halverwege doe ik een ontstressoefening met je. Je brein komt tot rust zodat je meer ruimte hebt voor een diepgaand leerproces. Ook kun je dan langer je concentratie vasthouden. Dit maakt het makkelijker om langer achter het beeldscherm te spreken met elkaar. Om je brein optimaal in te zetten. Zonder roofbouw.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat videocoaching net zulke mooie resultaten geeft als live coaching.

Meerwaarde

Als aanvulling op de videogesprekken werk ik nog steeds, zoals al jaren, met een online beveiligd logboek. Ook deel ik meditatieopnames op mp3, artikelen en boeken. Ik werk op een manier die AVG proof is en ga dus verantwoord om met je persoonlijke gegevens en privacy (hier mijn privacyreglement). Als senior coach ben ik bij de NOBCO aangesloten en houd ik me aan de ethische gedragscode.

Wat anderen van mij zeggen

Hans, Productiemanager.

Annemieke heeft mij door een zeer nare periode geloodst. Daarvoor ben ik haar zeer dankbaar. Annemieke is een persoon die bij de eerste ontmoeting direct een vertrouwd gevoel geeft. Zij liet zich niet meeslepen in mijn negatieve spiraal en hoe ik het ook probeerde om haar een uitspraak te ontlokken dat ik gelijk heb en de ander niet, zij had geen oordeel.

Het enige doel van Annemieke was om mij zover te krijgen dat ik naar een oplossing ging zoeken en niet bleef hangen in mijn negativiteit. Door Annemieke heb ik mijn zwart/wit denken kunnen ombuigen naar denken in meer grijstinten. Haar manier van werken hielp mij om mijn vertrouwde denkpatroon te doorbreken en dit doorbreken heeft mij geholpen om de zaken in het juist perspectief te zien. Door de werkwijze die Annemieke hanteert moest ik volledig uit mijn comfortzone (die helemaal niet comfortabel was).

 • Ik kijk met meer afstand naar mijn werkzaamheden en laat mij niet meer direct een situatie inslepen.
 • Ik reageer minder explosief op situaties en geef mensen de ruimte om zaken zelf te ontdekken.
 • Ik heb minder snel een oordeel over mensen en probeer ook de beweegredenen van de ander te begrijpen.
 • Ik kreeg weer geloof in mijzelf en in een goede afloop.

Het doel was mijn situatie onder controle te krijgen en dat is gelukt.

Hans is gegroeid van en negatieve spiraal van chronische stress naar een opwaartse spiraal van herstel. Vanuit rust heeft hij een nieuwe werkplek gevonden waar hij beter past.

Peter Otto, coördinator ledenplatforms, Royal FloraHolland :

Annemieke ( de coach)  heeft een buitengewoon goed talent om  je direct op je gemak te voelen, wat het vertrouwen oplevert waar je als coachee behoefte aan hebt. Zij is bijzonder warm in haar benadering met behoud van de juiste professionele afstand. Wat haar ook siert is de 100%  objectieve houding die zij aanneemt ten opzichte van subjectieve beoordelingen van mij over de situatie of personen die daar een rol in spelen.                            

De toegepaste werkvorm van met name de vraagtechniek ( “is het waar”, Inquiry Based Stress Reduction) én  de techniek om de eigen stemmen in je hoofd in een rollenspel een plek te geven vond ik beide bijzonder effectief.   Ook de kloptechniek om acute stresssituaties/ beoordelingen een plek te geven en te doen verminderen (Emotional Freedom Technique) leidden  steeds weer tot een snel en goed resultaat.

De gebruikte technieken zijn voor mij echte instrumenten geworden om mijzelf in bepaalde situaties snel en effectief weer op het juiste spoor te zetten. Ik kan ze in praktijk direct toepassen.

Annemieke is een warm mens voor wie maar één ding telt: jou beter maken. Beter in de zin van mentale weerbaarheid, zelfvertrouwen, realiteitszin, er mogen zijn.

Hoe is je totaaloordeel over het coachingstraject? Ik kan niet anders zeggen dan: uitstekend.